Zásady ochrany osobních údajů

led, 28 2024

Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce najdete podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů na našem webu care4you.cz. Věnujeme maximální pozornost ochraně soukromí našich uživatelů a zákazníků. Veškeré osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme a jaké máte možnosti v souvislosti s vašimi údaji.

Sbíráme informace, které nám poskytnete při používání našich služeb, například při registraci, objednávkách nebo při komunikaci s námi. Mezi tyto údaje patří vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další údaje, které jsou potřebné pro zpracování vašich objednávek nebo pro poskytování podpory. Vaše osobní údaje používáme pouze pro účely, pro které byly shromážděny, a držíme je v bezpečí.

Vážíme si důvěry, kterou do nás vkládáte, a proto vynakládáme maximální úsilí, aby byly vaše údaje chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím. Používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, které nám pomáhají chránit vaše osobní údaje. Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, stejně jako právo na omezení jejich zpracování. K tomu můžete kdykoliv kontaktovat majitelku webu na e-mail [email protected].

Pro další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů neváhejte kontaktovat majitelku webu, paní Lenku Vítkovou, na adrese Veslařská 230, 637 00 Brno-Jundrov, Česká republika nebo na výše uvedeném e-mailu.