Ochrana soukromí

led, 28 2024

Ochrana osobních údajů - Péče Pro Vás

Tato stránka 'Ochrana soukromí' slouží k informování uživatelů o zásadách ochrany osobních údajů na webu care4you.cz. Respektujeme vaše právo na ochranu soukromí a zavazujeme se chránit osobní informace shromažďované během vaší návštěvy našeho webu. O ochraně osobních údajů se stará majitelka webu Lenka Vítková, se sídlem Veslařská 230, 637 00 Brno-Jundrov, Česká republika, e-mail: [email protected]. Za účelem poskytnutí lepších služeb, můžeme shromažďovat určité informace o vašem používání našeho webu, včetně, ale nejen, vaše IP adresy, typ prohlížeče, používané stránky a čas strávený na našem webu. Tyto informace používáme pouze pro analýzu a zlepšování našich služeb. K vašim osobním údajům má přístup pouze omezený počet autorizovaných pracovníků.

Osobní údaje, které o vás můžeme shromažďovat, zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a jakékoli další informace, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů na našem webu. Tyto údaje používáme výhradně pro účely komunikace s vámi a poskytování našich služeb. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet ani prodávat třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo soudní rozhodnutí. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie o ochraně osobních údajů.

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, požádat o jejich opravu nebo vymazání, nebo omezit jejich zpracování. Můžete také vznést námitku proti zpracování vašich údajů a požadovat přenositelnost údajů. K uplatnění těchto práv, nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany soukromí na našem webu, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese [email protected].