Podmínky služby

led, 28 2024

Úvod

Vítejte na webové stránce Péče Pro Vás. Tyto podmínky služby (dále jen „Podmínky“) se vztahují na veškeré interakce a transakce realizované na webovém portálu care4you.cz. Poskytováním svých služeb se zavazujeme dodržovat nejvyšší standardy kvality a důvěrnosti. Tyto Podmínky obsahují právní závazky a podmínky, za kterých můžete využívat naše služby. Přečtěte si je prosím pečlivě.

Obecná ustanovení

Používáním webových stránek care4you.cz souhlasíte s těmito Podmínkami služby. Pokud s nějakou částí nesouhlasíte, nemáte dovoleno stránku používat. Podmínky se mohou bez předchozího upozornění měnit a je vaší povinností pravidelně tyto změny kontrolovat. Vaše pokračující používání stránky po jakýchkoli změnách Podmínek znamená souhlas s těmito změnami.

Poskytování služeb

Na stránkách care4you.cz nabízíme širokou škálu produktů a služeb spojených s péčí o tělo a zdraví. Snažíme se, aby byly všechny informace o produktech co nejpřesnější, nicméně nezaručujeme jejich úplnou přesnost nebo dostupnost. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na [email protected].

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Veškeré informace, které o vás shromažďujeme, jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou sbírány výhradně s vaším svolením a jsou používány pouze pro účely, pro které byly poskytnuty. Pro více informací si prosím přečtěte naši Zásady ochrany osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy ke zlepšení, kontaktujte nás prosím na adrese: Lenka Vítková, Veslařská 230, 637 00 Brno-Jundrov, Česká republika nebo elektronicky na [email protected]. Děkujeme, že využíváte služby naše webové stránky a oceňujeme vaši důvěru v nás.