VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

     
 
Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: TZMO Czech Republic s.r.o., Vlastibořská 2789/2, 193 00 Praha - Horní Počernice


- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)


- Datum objednání(*)/datum obdržení(*):


- Číslo dokladu (objednávky/dodacího listu/ faktury(*)):


- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:


- Adresa spotřebitele/spotřebitelů:


- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):


- Datum:


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 
     
 
Copyright © 2019, TROELL s.r.o. všechna práva vyhrazena.     Datum poslední aktualizace 19.10.2019 22:55:43