Jak nakupovat - autorizace

 
 
Přihlášení
Tato funkce slouží oprávněným osobám k samotnému vstupu do e-shopu a k využívání jeho služeb dle nastavených přístupových práv (viz.PROFIL).
Registrace
V této části se zadávají základní informace o Vaší firmě (případně osobě). Tyto údaje jsou následně využívány systémem. Pro plné využití všech funkcí internetového obchodu je nutná správná registrace. Vyplňte správně celý formulář. Položky označené * jsou povinné.
Údaje o adrese sídla firmy uvádějte vždy v souladu s platným Živnostenským listem či výpisem z Obchodního rejstříku. Heslo musí mít minimálně 6 znaků. Volte ho bez diakritiky a bez mezer a je potřeba vzít v úvahu také to, že se rozlišují velká a malá písmena. Toto heslo budete používat pro přístup do e-shopu (spolu s uživatelským jménem, které Vám vygeneruje systém a zašle Vám jej e-mailem).
Po odeslání Vašich požadovaných registračních údajů je provedena kontrola na vyplnění požadovaných informací.
Pokud některá informace chybí či je nekorektní, jste vráceni na stránku registrace a jste informováni o chybě ve vyplnění formuláře. Pokud proběhne činnost registrace korektně, nic Vám nebrání k přihlášení do e-shopu.
Profil
Tato část slouží k doplnění a editaci některých dalších důležitých informací. Je dostupná po kliknutí na název Vaší firmy v přihlašovacím boxu. V profilu můžete také přidávat nebo rušit dodací adresy, pokud se liší od sídla firmy. Dále se zde doplňují a odstraňují kontaktní osoby oprávněné ke vstupu do internetového obchodu, včetně přidělování a odebírání práv.
Odhlášení
Tato volba bude vždy posledním krokem v e-shopu.

 

    Menu Další  
 
     
 
Přihlášení
       
Heslo
 
Copyright © 2020, TROELL s.r.o. všechna práva vyhrazena.     Datum poslední aktualizace 24.10.2020 18:55:43